Robert Damski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

  • image
Previous Next

KANCELARIA

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lipnie została utworzona z dniem 5 stycznia 2005 roku.

Kancelaria Komornicza Roberta Damskiego znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Lipnie. Swoim działaniem obejmuje cały powiat lipnowski oraz gminę Czernikowo - leżącą w powiecie toruńskim.


 

 

 

Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 roku sygn. akt K 21/08 komornik posiada możliwość odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, poza granicami właściwego sądu apelacyjnego.